.
سه شنبه 21 آبان 1398.
Nov 12 2019.

پالایشگاه فروقلس سوریه

تهیه نقشه توپوگرافی از محل احداث پالایشگاه به مساحت 400 هکتار در 60 کیلومتری شهر حمص