.
يكشنبه 4 اسفند 1398.
Feb 23 2020.

پالایشگاه فروقلس سوریه

تهیه نقشه توپوگرافی از محل احداث پالایشگاه به مساحت 400 هکتار در 60 کیلومتری شهر حمص