.
يكشنبه 31 شهريور 1398.
Sep 22 2019.

پالایشگاه فروقلس سوریه

تهیه نقشه توپوگرافی از محل احداث پالایشگاه به مساحت 400 هکتار در 60 کیلومتری شهر حمص