.
يكشنبه 4 اسفند 1398.
Feb 23 2020.

نقشه UTM املاک فاقد سند

تهیه  3500 نقشه  UTM جهت ثبت نام در قانون تعیین تکلیف اراضی از آبان ماه 91 تاکنون در سراسر کشور