.
سه شنبه 21 آبان 1398.
Nov 12 2019.

نقشه UTM املاک فاقد سند

تهیه  3500 نقشه  UTM جهت ثبت نام در قانون تعیین تکلیف اراضی از آبان ماه 91 تاکنون در سراسر کشور