.
يكشنبه 31 شهريور 1398.
Sep 22 2019.

جزیره کیش

 

تهیه نقشه کلیه معابر منطقه توریستی جزیره کیش به مساحت 600هکتار جهت جمع آوری آب های سطحی جزیره