.
يكشنبه 4 اسفند 1398.
Feb 23 2020.

جزیره کیش

 

تهیه نقشه کلیه معابر منطقه توریستی جزیره کیش به مساحت 600هکتار جهت جمع آوری آب های سطحی جزیره