.
يكشنبه 31 شهريور 1398.
Sep 22 2019.

طراحی ساختمان و محوطه

1.طراحی معماری ساختمان های مسکونی و ویلایی

2.محاسبات بهینه سازی شده ساختمان های مسکونی و ویلایی

3.طراحی نما و 3D ساختمان های مسکونی و ویلایی

4.طراحی محوطه براساس متد نوین