.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

نقشه برداري با پهباد

روش ها و کاربرد های نقشه برداری هوایی با پرنده های بدون سرنشین

نقشه برداری هوایی یک روش جمع آوری اطلاعات جغرافیای با استفاده از وسایل هوایی می باشد. جمع آوری اطلاعات می تواند با استفاده از تکنولوژی های مختلفی مانند عکسبرداری هوایی، رادار، لیزر یا از تصاویر سنجش از دور با استفاده از باندهای طیف الکترو مغناطیس، مانند گاما، ماورای بنفش و مادون قرمز انجام شود.

نقشه برداری هوایی به طور معمول با استفاد ه از هواپیماهای سرنشین دار که در آن سنسورها (دوربین رادار، لیزر، حسگر ها و غیره) و گیرنده سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی یا GNSS راه اندازی شده انجام می شوند. بجز هواپیماهای سرنشین دار از دیگر وسایل نقلیه هوایی مانند پهپادها (UAV)، بالن ها و هلیکوپتر ها نیز می توان استفاده کرد.

 

تگ های مطلب:

ترسيم نقشه UTM,روش هاي انجام كار در فتوگرامري, اساس نقشه UTM چيست, انواع مقياس در نقشه برداري, تاريخ نقشه برداري, ترازيابي در نقشه برداري, تعريف نقشه برداري, رشته هاي مختلف نقشه برداري, سطح مبنا در نقشه برداري, سطح تراز در ترسيم نقشه UTM, سيستم مختصات UTM چيست, شبكه بندي در نقشه برداري, ضريب مقياس در نقشه UTM