.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

انواع نقشه برداري رايج هوايي

دو نوع رایج نقشه برداری هوایی عبارتند از:

۱- لیزر هوایی یا لیدار(LIDAR):

لیدار یا مسافت یابی و شناسایی نوری یک سیستم فعال می باشد که از نور لیزر برای شناسایی و اندازه گیری فاصله استفاده می کند. نیمرخ لیزر هوایی از پالس های لیزر با طول موج کوتاه استفاده می کند که بسوی زمین فرستاده شده، بازتابش پیدا کرده و توسط گیرنده های وسیله هوایی دریافت می شوند. از طریق محاسبه زمان بین انتشار پالس و دریافت آن توسط گیرنده، برای تعیین فاصله پالس تا جسم مورد نظر استفاده می شود.

۲- فتوگرامتری هوایی:

 فتوگرامتری علم اندازه گیری بر روی عکس می باشد. اما امروزه با وجود پهپاد ها و نرم افزار های مختلف این علم پیشرفت شایانی کرده است، در فتوگرامتری هوایی معمولا خروجی به شکل یک نقشه، یک طراحی یا یک مدل 3 بعدی از برخی از اجسام در دنیای واقعی و یا مدل 3 بعدی خود زمین می باشد.

 

تگ های مطلب:

ترسيم نقشه UTM,روش هاي انجام كار در فتوگرامري, اساس نقشه UTM چيست, انواع مقياس در نقشه برداري, تاريخ نقشه برداري, ترازيابي در نقشه برداري, تعريف نقشه برداري, رشته هاي مختلف نقشه برداري, سطح مبنا در نقشه برداري, سطح تراز در ترسيم نقشه UTM, سيستم مختصات UTM چيست, شبكه بندي در نقشه برداري, ضريب مقياس در نقشهUTM,نقشه برداري با پهباد