.
چهارشنبه 24 مهر 1398.
Oct 16 2019.

کاربردهای فتوگرامتری هوایی

 

در میان کاربردهای نقشه برداری فتوگرامتری هوایی با وسایل بدون سرنشین (UAVs)، تولیدات زیادی وجود دارد که می تواند از تصاویر هوایی استخراج شود. این تولیدات عبارتند از:

۱- تولید DSM / DTM / DEM (مدل های سطحی)

۲- ارتوفتو سه بعدی (3D Orthophoto)یا تصاویر هوایی تصحیح شده ی مکانیدر سه بعد

۳- نقشه های منحنی میزان (Contour Maps)

۴- مدلسازی سه بعدی و تهیه نقشه شاخص های گیاهی

۵- نقشه برداری حجم

۶- برنامه ریزی و مدیریت جنگل ها

۷- مدلسازی سیل

۸- مدلسازی جمعیت

۹- کارتوگرافی و نقشه برداری

 

تگ های مطلب:

ترسيم نقشه UTM,روش هاي انجام كار در فتوگرامري, اساس نقشه UTM چيست, انواع مقياس در نقشه برداري, تاريخ نقشه برداري, ترازيابي در نقشه برداري, تعريف نقشه برداري, رشته هاي مختلف نقشه برداري, سطح مبنا در نقشه برداري, سطح تراز در ترسيم نقشه UTM, سيستم مختصات UTM چيست, شبكه بندي در نقشه برداري, ضريب مقياس در نقشه UTM, نقشه برداري با پهباد