.
پنجشنبه 3 بهمن 1398.
Jan 23 2020.
 • نقشه برداری
  • مقالالت

   فتوگرامتری

   به بیان ساده فرآیند اندازه گیری تصاویر اجسام بر روی عکس های هوایی را فتوگرامتری گویند.

   به عبارت دقیق تر فتوگرامتری تست از هنر، علم و تکنولوژی تهیه اطلاعات درست از طریق اندازه گیری ؛ ثبت و تفسیر بر روی عکس و یا سایر مدارکی که در بردارنده انرژی از انرژِی الکترومنیتیک تابشی ثبت شده باشد به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در این علم می باشد و در واقع اصول کار در فتوگرامتری بر روی عکس های هوایی است.

   تاریخچه فتوگرامتری

   پایه گذار علم فتوگرامتری یک سرگرد فرانسوی به نام ( A. Laussedat ) بوده است. او در سال 1859 به کمیسیون اکادمی علوم پاریس نشان داد که انسان چگونه میتواند با استفاده از زوج عکس ، مختصات نقاط را محاسبه کند.

    بنابراین با توجه باید توجه نمود که تاریخ پرواز هواپیما نیز مربوط به 17 دسامبر 1903 به وسیله برادران آمریکایی بر می گردد. اولین عکسبرداری هوایی از اروپا ( فرانسه ) Nadar در 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او یعنی مجددا در همان سال شخص دیگری به نام G.S Tournachon  توانست از دهکده ای نزدیک عکسبرداری کند. او توانست از عکس ها نقشه توپوگرافیک تهیه کند و دومی موفق به تجزیه و تحلیل ریاضی برای برگردان تصویر پرسپیکتیو به تصویر ارتوفتو شد. در آمریکا اولین عکس هوایی که با بالن گرفته شده به تاریخ 13 اکتبر 1860 ثـبت گردید. ایـن عـکس از ارتـفاع 1200 پـایی ( 365 متری ) از بندر بوستون گرفته شده و در اتحاد جماهیر شوروی سابق، تاریخ اولین عکس به سال 1886 بر می گردد.

   امروزه فتوگرامتری به دو شکل استفاده می شود :

   شکل کلاسیک : در فتوگرامتری کلاسیک ، اندازه گیری های کمی مطرح است ، یعنی با استفاده از اندازه گیری های دقیق نقاط از طریق عکس میتواند فواصل حجم، ارتفاع و شکل زمین را تعیین کرد، که معمول ترین کاربردهای این شاخه از فتوگرامتری تهیه نقشه های مسطحاتی و توپوگرافی است از روی عکس هاست.

   دومین شکل استفاده از فتوگرامتری  تفسیر عکس  است ، که در آن عکس ها بیشتر به صورت کیفی بررسی میشوند به عنوان مثال :  وضعیت پـوشش گیاهی یک منطقه و یـا میزان جمعیت یک شهر را از طریق عکـس مـورد مطـالعه و تحقیق قرار می دهند.

   مزایای فتوگرامتری :

   1.    مناسب برای مناطق وسیع

   2.       نیاز به حضور کمتر در منطقه

   3.       هزینه کمتر

   4.       سرعت بالاتر

   5.       امکان اتوماسیون

   6.       زمان کمتر

   7.       امکان کنترل بیشتر بر پردازش ها

   8.       ثبت عوارض به صورت طبیعی

   کاربردهای فتوگرامتری                  

   1.       تولید نقشه

   2.       کنترل پروژه

   3.       بررسی آثار باستانی ( نظیر تعمیر کلیسا در ایتالیا؛ ارگ بم )

   4.       کشف جرم ( کمک به امور جنایی )

   5.       تشخیص هویت

   6.       نظارت بر عملکرد وسایل مانند : ساخت هواپیما، عیب یابی لوله ها

 • طراحی