.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

پروژه های نقشه برداری شهری

 

پروژه های نقشه برداری توپوگرافی

کارفرما

خلاصه شرح

تاریخ انجام

 

1- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک

جهت اصلاح هندسی تقاطع ها به مساحت 400 هکتار

1392

2- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک

جهت اصلاح هندسی تقاطع ها(قرارداد سالیانه)

1391

3- تهیه نقشه وضع موجود با مقیاس 1/500 از معابر جزیره کیش

سازمان منطقه آزاد کیش

جهت هدایت آبهای سطحی منطقه توریستی به مساحت 600هکتار

1390

4-تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک

جهت احداث خطوط BRT به طول 30 کیلومتر

1389

5- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر مورد نیاز شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک

جهت احداث خطوط BRT

1388

6- تهیه نقشه با مقیاس 1/500 از تقاطع ها و معابر منطقه 8تهران

شهرداری منطقه 8

جهت اصلاح هندسی تقاطع ها

1387