.
جمعه 22 آذر 1398.
Dec 13 2019.

پروژه های نقشه برداری اجرایی

 

پروژه های نقشه برداری توپوگرافی

کارفرما

خلاصه شرح

تاریخ انجام

 

1-مشاور نقشه برداری مقیم در پروژه بهسازی ساختمان مرکزی بانک ملی

شرکت ژالکه

تهیه نقشه وضع موجود و پیاده سازی محورها و کنترل اجرا

1390

2-مشاور نقشه بردار مقیم در پروژه ساخت مجتمع تجاری-اداری الهیه

شرکت درفش بابک

جهت ساخت برج الهیه

1390

3-مشاور نقشه بردار پروژه ساخت دانشکده صنایع غذایی واحد علوم تحقیقات به مساحت75000 متر مربع

شرکت بلند طبقه

پیاده سازی نقاط وال پست به تعداد 10000نقطه و ارائه خدمات مشاور مقیم

1389

4-مشاور نقشه بردار مقیم در پروژه ساخت هایپر استار

شرکت ماف و وریتاس فرانسه

به صورت قطعات پیش ساخته بتنی و 70000متر زیر بنا

1387

5-مشاور نقشه بردار ساخت مجتمع مسکونی شمشک

صندوق بازنشستگی فولاد

جهت ساخت برج های مسکونی

1386