.
پنجشنبه 3 بهمن 1398.
Jan 23 2020.

طراحی

 

شرح خلاصه

کارفرما

تاریخ انجام

نام پروژه :خلیج فارس-مساحت زیر بنا:36000متر مربع-محل احداث:رودهن بلوار امام خمینی-

معصومی

20/7/92

نام پروژه :پارادایس 3-محل احداث:رودهن-خیابان بوستان هفدهم-زیر بنا:7000متر مربع-برج باغ مطبغ که به صورت حرمی از مساحت سقف ها کم می شود.

محمودی

18/3/92

نام پروژه:لابی هوشمندی-محل احداث:قیطریه

هوشمندی

15/11/91

نام پروژه:act4-زیربنا:13000متر مربع-80 واحد مسکونی-

قاسمی

10/2/92

بانک تجارت-طرح داخلی-شعبه چیتگروسمیه

بانک تجارت

12/8/91